ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás prioritou a při zpracovávání Vašich osobních údajů tak dodržujeme veškeré povinnosti a plníme veškeré požadavky stanovené příslušnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

1. Základní informace o zpracovávání osobních údajů

1.1. Správce

Správcem osobních údajů na adrese: http://www.bettymode.com je fyzická osoba Františka Jelínková, IČ:62814834, se sídlem Nádražní 735, 697 01 Kyjov, zapsána v živnostenském rejstříku v Kyjově ev.č.370603-4702-00, e-mail:firma@bettymode.com. Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce tj. máme povinnost Vás informovat o způsobu zpracování Vašich osobních údajů z naší strany a o Vašich právech souvisejících s tímto zpracováním.

1.2. Kontaktní údaje

Budete-li mít jakékoliv dotazy týkající se problematiky zpracování Vašich osobních údajů a jejich ochrany, můžete nás kontaktovat na telefonním čísle +420 777 914 520, na e-mailové adrese info@bettymode.com.

2. Rozsah a účel zpracování osobních údajů

Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu poskytujete nám osobní údaje, které zpracováváme pouze v rozsahu, který je pro účely zpracování Vašich osobních údajů přiměřený, relevantní a nezbytný. Ukládáme Vaše údaje po dobu nezbytně nutnou, případně stanovenou právními předpisy. Poskytnutí Vaše souhlasu se zpracováním Vašich osobních údaje je zcela dobrovolné a máte tak právo Váš souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat.

2.1. Plnění smlouvy

Pokud jste s námi uzavřeli smlouvu, je zpracování Vašich osobních údajů založeno především na této smlouvě. Bez zpracování Vašich osobních údajů by nebylo možné smlouvu uzavřít a následně ji plnit. Potřebné osobní údaje pro možnost plnění v rozsahu jméno, příjmení, kontaktní údaje. Zákazníkům , kteří se po nabytí účinnosti těchto pravidel v rámci objednávky zaregistrují, můžeme obchodní sdělení zasílat na základě souhlasu, který je zcela dobrovolný a jeho neudělení nemá vliv na dokončení Vaší objednávky.

2.2. Plnění právní povinnosti

Z důvodu splnění povinnosti právních předpisů zpracováváme Vaše osobní údaje /fakturační údaje/pro účely vedení daňové a účetní agendy, archivnictví. V případě plnění smlouvy zpracováváme Vaše údaje po dobu určenou právními předpisy. 

2.3. Marketing – zasílání newsletterů

Zpracování osobních údajů za účelem propagace firmy a jejich služeb, tzn. zasílání občasných obchodních nabídek stávajícím zákazníkům, kteří v minulosti využili našich služeb. Osobní údaje v rozsahu /jméno a příjmení, e-mailová adresa/ zpracováváme na základě oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že Vás naše novinky zajímají a zpracováváme je po dobu 5 let od poslední objednávky. Udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném obchodním sdělení /newsletter/ nebo napsat na e-mailovou adresu info@bettymode.com.

3. Cookies

Cookies používáme k zajištění funkčnosti webových stránek, personalizaci reklamy, správného zacílení a optimalizaci obsahu webových stránek. Využíváním našich služeb s jejich použitím souhlasíte. Používání cookies můžete zakázat v rámci nastavení Vaše webového prohlížeče. Na našich webových stránkách používáme cookies Adwords, Google Analytics, Facebook.

4. Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Správce dbá na bezpečnost Vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Správce klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.

5. Předání osobních údajů třetím osobám

Správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty tzv.zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce pro účely a způsobem, který správce stanoví. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které jsou nezbytné k zajištění jejich služeb. Mezi zpracovatele správce patří přepravní společnost - Česká pošta.

6. Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme výhradně v rámci EU.

7. Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

 7.1. Právo na informace 

7.2. Právo odvolat souhlas se zpracováváním osobních údajů

7.3. Právo na přístup k osobním údajům

 7.4. Právo na doplnění a změnu osobních údajů 

 7.5. Právo na výmaz („právo být zapomenut“) 

7.6. Právo na omezení zpracování

7.7. Právo na přenositelnost údajů

7.8. Právo podat stížnost u dozorového orgánu

8. Odvolání souhlasu a zrušení zasílání obchodních sdělení

Obchodní sdělení můžou zákazníci i uživatelů kdykoliv zrušit a to kliknutím na příslušný odkaz umístěný v zápatí každého obchodního sdělení, nebo vznést námitku proti zpracování osobních údajů u správce na e-mailové adrese info@bettymode.com nebo prostřednictvím dalších kontaktů uvedených na webových stránkách.

9. Kontakt

S dotazy či připomínkami ohledně zpracování osobních údajů nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na správce e-mailem na adresu info@bettymode.com.

V Kyjově dne 23.5.2018

 

Novinky z Bettymode

Přihlaste se k odběru novinek a nenechte si ujít žádné slevy!

Jsme i na Facebooku, mrkněte